Úsek genetiky, šlechtění a výživy zvířat garantuje předměty, které vytváří teoretický a praktický základ zootechnických disciplín, obecná zootechnika, biologie chovu a šlechtění zvířat a genetika. Dalším předmětem základního pedagogického zaměření úseku je výživa a krmení hospodářských zvířat. Od těchto předmětů, které jsou vyučovány jako povinné, je odvozena řada dalších, které jsou zařazovány do studijních plánů jednotlivých oborů jako povinně volitelné nebo volitelné. Z jejich širokého spektra lze uvést například šlechtění hospodářských zvířat, populační genetiku, speciální genetiku, komodity krmivářského průmyslu, laboratorní hodnocení krmiv, krmivářství a řada dalších. 

                               

Na tyto tři základní pedagogické směry pak navazují tři základní oblasti vědecko-výzkumného zaměření úseku.

 

Vyhledávání