Katedra genetiky, šlechtění a výživy pod svým původním názvem katedra obecné zootechniky a výživy zvířat byla jednou ze zakládajících kateder Provozně ekonomické fakulty, dnešní Zemědělské fakulty v roce 1960. Skladba předmětů zajišťovaných katedrou vytváří teoretický a praktický základ zootechnických disciplin, biologie chovu a šlechtění zvířat a genetika. Dalším předmětem základního pedagogického zaměření katedry je výživa a krmení hospodářských zvířat. Od těchto předmětů, které jsou vyučovány jako povinné, je odvozena řada dalších, které jsou zařazovány do studijních plánů jednotlivých oborů jako povinně volitelné nebo volitelné. Z jejich širokého spektra lze uvést například šlechtění hospodářských zvířat, populační genetiku, speciální genetiku, komodity krmivářského průmyslu, laboratorní hodnocení krmiv, krmivářství a řada dalších.               

                               

 

Na tyto tři základní pedagogické směry pak navazují tři základní oblasti vědecko-výzkumného zaměření katedry.

Vyhledávání